Antibodies for topic: Cancer biology

LAMP-2, rat mAb clone GL2A7, DSHB, GL2A7

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

CD68, mouse mAb clone PG-M1, Dako, M0876

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

CD25, rat mAb clone PC61.5, Biogems, 7312

 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings

Syndecan-1, rat mAb clone 281.2, Biolegend, 142501

 • 55555
 • 55555
 • 44444
 • No Ratings
 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings

PKC zeta (phospho T560), rabbit mAb clone EP2037AY, Abcam, ab62372

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

Phospho-p70 S6 Kinase (Thr398), rabbit pAb, Cell Signaling, 9209

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

c-Myc, mouse mAb clone 9E10, Sigma-Aldrich, M4439

 • 55555
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

EGFR, goat pAb, R&D Systems, AF1280

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

Phospho-Smad1/5 (Ser463/465), rabbit mAb clone 41D10, Cell Signaling, 9516

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings

EGFR, rat mAb clone ICR10, Abcam, ab231

 • No Ratings
 • 55555
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings
 • No Ratings